COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming voor publicatie in overige media gebruikt worden.
 
Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Overname van foto's op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht.

Geschillen zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. Kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen alsook de kosten voor de gerechtelijk stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

_____________________________________________________________

This website and its content is copyright of ZIPT.nl - © 2010. All rights reserved. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

1 - You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only.

2 - You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material.

3 - You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.